Mp3 Player Java 87 Versi Bahasa Jawa

Kali ini saya akan mengeshare aplikasi java yg saya sebut Mp3 player 87 Versi jawa ini hamir sama dengan mp3 player 87 v.indo cuma diganti bahasa jawa :)

Screen shooot :

Kalau mau download ini linknya :

Mp3 player 87 V.jawa (128x160)

Mp3 player 87 V.jawa (176x220)

Mp3 player 87 V.jawa (208x208)

Mp3 player 87 V.jawa (240x320)
Title: Mp3 Player Java 87 Versi Bahasa Jawa
Rating: 10 out of 10 based on 24 ratings. 5 user reviews.
Writed by Lian Cahyo